O KONFERENCJI


Rektor Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

serdecznie zaprasza na:

IV Konferencję

Edukacja Dualna – EDUAL

Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0

oraz Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


2 marca 2020 r.
program
Program Konferencji

ORGANIZATORZY


Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), lider wśród polskich sse, uznana przez FDI Business Financial Times za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie w latach 2015, 2016 i 2017. W raporcie z roku 2018 KSSE uzyskała jedną z najwyższych ocen w zakresie wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z kolei w 2019 r. KSSE zdobyła tytuł najlepszej strefy w Europie i nr 2 na świecie m.in. za nowe inwestycje, transfer technologii, działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i rozwój przemysłu 4.0. KSSE stwarza niepowtarzalne warunki inwestorom, chcącym otwierać swoje fabryki oraz jednostki BPO/R&D w najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie regionie Polski. Katowicka SSE to miejsce funkcjonowania 400 krajowych i międzynarodowych firm. Ich inwestycje w Katowickiej Strefie to ponad 36 mld zł i 80 tys. miejsc pracy. W KSSE działają zarówno duże, znane marki jak Opel Manufacturing Poland, FCA Poland, Mokate, Electrolux, TRW, Magna, czy Żywiec Zdrój, a także mniejsze przedsiębiorstwa i firmy rodzinne, jak Szcześniak Pojazdy Specjalne (samochody dla wojska i straży), czy ZU Rosa (lampy, oświetlenie uliczne). KSSE jest od lat “motorem przemysłu motoryzacyjnego”. Automotive jest branżą szczególnie reprezentowaną w KSSE (ponad 60% wszystkich inwestycji). KSSE utworzyła i aktywnie prowadzi swój flagowy klaster motoryzacyjny Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM), który zrzesza już ponad 130 członków w tym ponad 90 producentów części i komponentów dla motoryzacji. W odpowiedzi na potrzeby kadrowe inwestorów, KSSE angażuje się też w rozwój szkolnictwa branżowego w regionie.
Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. W 2019 roku Politechnika znalazła się w elitarnym gronie laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, co stało się podstawą dla przyznania jej statusu uczelni badawczej. Wyróżnienie to pociąga za sobą uzyskanie znaczącej subwencji, przeznaczonej do rozdysponowana na wiele zadań projakościowych, które zostały przewidziane we wniosku. Beneficjentem planowanych działań będzie cała wspólnota akademicka i otoczeniem społeczno-gospodarcze. Zadania przewidują wiele przedsięwzięć związanych z kształtowaniem pozycji Uczelni na poziomie międzynarodowym, ale także dążą do zapewnienia wsparcia każdej indywidualnej jednostce, w ten sposób dbając o jak najlepsze wykorzystanie jej potencjału. W 2018 r. uczelnia odnotowała najwyższy skok w rankingach wśród uczelni technicznych. Powstała w 1945 roku w najbardziej uprzemysłowionym okręgu w Polsce w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania pełni istotną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w tym regionie. Politechnika Śląska ma w swojej ofercie wiele kierunków studiów, które objęte są patronatem przemysłu, a od trzech lat prowadzi także studia w trybie dualnym.

Patronat honorowy


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo zajmuje się sprawami studentów, uczelni i naukowców, prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.
O przyszłości i podziale środków na naukę współdecyduje środowisko naukowe – agencje takie jak: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Konferencja EDUAL współfinansowana w ramach umowy nr 534/P-DUN/2019 z dnia 24.06.2019 r.; ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
IV konferencja EDUAL współfinansowana była z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr DNK/SP/465666/2020 z dnia 21.05.2020 r.

Partner konferencji


Logo Gliwic Dwadzieścia lat temu Gliwice były jednym z najbiedniejszych miast dawnego województwa katowickiego. Dziś to jeden z najbogatszych ośrodków miejskich w Polsce. Miasto z sukcesem przeszło przez okres transformacji gospodarczej. Jego wizytówką stała się wykształcona na Politechnice Śląskiej kadra techniczna, potencjał edukacyjny, nowoczesna infrastruktura miejska, sprawny system komunikacyjny, niskie bezrobocie oraz dobrze rozwinięte otoczenie biznesowe. Działające w Gliwicach firmy podbijają krajowy i zagraniczny rynek m.in. w dziedzinie zaawansowanych technologii informatycznych. Powstające tu inwestycje są silnym impulsem do rozwoju lokalnej i regionalnej koniunktury.

Patronaty honorowe


Patroni medialni

Kontakt

Wstęp wolny. Informacji na temat wydarzenia udziela Biuro Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
pod nr. tel. 32 237 14 20, oraz mailowo pod adresem edual@polsl.pl.

Copyright © Politechnika Śląska 2019
Website manager: Grzegorz Krawczyk