O KONFERENCJI


Rektor Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

serdecznie zaprasza na:

III Konferencję

Edukacja Dualna – EDUAL

Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0

pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


4 marca 2019 r.Konferencja będzie połączona z Inżynierskimi Targami Pracy i Przedsiębiorczości

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 22 lutego br.
pod numerem tel. 32 237 14 20 lub mailowo edual@polsl.pl


Prelegenci


     III Konferencja EDUAL - Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0,współorganizowana jest przez Politechnikę Śląską i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Konferencja ta, odbędzie się w dniu 4 marca 2019 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Udział w wydarzeniu potwierdził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który objął konferencję patronatem.
     I edycja konferencji poświęcona była koncepcji kształcenia dualnego i porównaniu kilku istniejących w tym czasie modeli. W II edycji uczestniczyli rektorzy wszystkich polskich uczelni technicznych, którzy w tym czasie spotkali się w Gliwicach w ramach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Podczas tej edycji ogłoszono także powstanie pierwszego w Polsce Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.
     III edycja ma wymiar szczególny, ponieważ odbywa się na początku realizacji dużego programu ogłoszonego po raz pierwszy przez NCBR, poświęconego kształceniu dualnemu. Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim ośrodki akademickie, realizujące projekty w ramach tego programu. Chcielibyśmy podzielić się naszymi koncepcjami oraz doświadczeniami. Istotne będzie także to, że w konferencji wezmą udział ośrodki prowadzące nie tylko studia techniczne, ale także we wszystkich pozostałych dziedzinach, co znacznie wzbogaci dyskusje i stanie się inspiracją dla nowych pomysłów.
     W zgłoszeniu prosimy zawrzeć informację jaką formą uczestnictwa są Państwo zainteresowani (panel dyskusyjny lub sesja plakatowa).
     Uczestnictwo można potwierdzić mailowo edual@polsl.pl lub telefonicznie +48 32 237 14 20

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI


Skład komitetu organizacyjnego konferencji:

 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Alicja Piasecka-Belkhayat, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Waldemar Kwaśny, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ
 • dr inż. Ludwina Żukowska
 • dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
 • mgr Małgorzata Sołtyńska-Rąb


Przykłady kształcenia dualnego na Politechnice Śląskiej

program konferencji9:00 - 10.00 Rejestracja gości

10:30 - 10:45 Otwarcie konferencji, przywitanie gości, wystąpienia

 • JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 • Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz
 • Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek

10:45 - 11:15 Wystąpienie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

11:15 - 11:30 Wystąpienie Aleksandra Nawrata, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

11.30 – 12.15 Panel tematyczny

I. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach kształcenia dualnego

12:15 - 12:30 Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy film o Gliwicach – mieście nauki

12.30 - 13.15 Przerwa na lunch

13.15 – 14.00 Panel tematyczny

II. Dobre praktyki w kształceniu dualnym

14.00 - 14.15 Przerwa kawowa

14.15 – 15.00 Panel tematyczny

III. Ewaluacja procesu kształcenia dualnego

15.00 - 16.00 Przerwa kawowa / Sesja networkingowa

10:00 - 16:00 Wydarzenia towarzyszące

 • Sesja plakatowa dotycząca różnych form edukacji dualnej
 • Wystawa prac studenckich kół naukowych Politechniki Śląskiej
 • Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej

KONKURS


Regulamin konkursu

Załącznik 1 do regulaminu konkursu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ORGANIZATORZY


Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE S.A.) w 2016 po raz drugi z rzędu została uznana przez Financial Times najlepszą specjalną strefą ekonomiczną w Europie. Została także wyróżniona tytułem „Wysoko Rekomendowanej” w kategorii Najlepsze SSE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie. KSSE S.A. zajmuje ponad 2,6 tys. hektarów, na obszarze 45 gmin w województwach śląskim, opolskim i małopolskim. Większość z nich położona jest w pobliżu międzynarodowych korytarzy transportowych: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4.
Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

Patronat honorowy


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo zajmuje się sprawami studentów, uczelni i naukowców, prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.
O przyszłości i podziale środków na naukę współdecyduje środowisko naukowe – agencje takie jak: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Konferencja EDUAL współfinansowana w ramach umowy nr 534/P-DUN/2019 z dnia 24.06.2019 r.; ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Partner konferencji


Logo Gliwic Dwadzieścia lat temu Gliwice były jednym z najbiedniejszych miast dawnego województwa katowickiego. Dziś to jeden z najbogatszych ośrodków miejskich w Polsce. Miasto z sukcesem przeszło przez okres transformacji gospodarczej. Jego wizytówką stała się wykształcona na Politechnice Śląskiej kadra techniczna, potencjał edukacyjny, nowoczesna infrastruktura miejska, sprawny system komunikacyjny, niskie bezrobocie oraz dobrze rozwinięte otoczenie biznesowe. Działające w Gliwicach firmy podbijają krajowy i zagraniczny rynek m.in. w dziedzinie zaawansowanych technologii informatycznych. Powstające tu inwestycje są silnym impulsem do rozwoju lokalnej i regionalnej koniunktury.

Patronaty honorowe


Patroni medialni

Kontakt

Wstęp wolny. Informacji na temat wydarzenia udziela Biuro Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
pod nr. tel. 32 237 14 20, oraz mailowo pod adresem edual@polsl.pl.

Copyright © Politechnika Śląska 2017