O KONFERENCJI


Rektor Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

serdecznie zaprasza na:

II Konferencję

Edukacja Dualna – EDUAL

Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0

pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


5 marca 2018 r.Konferencja będzie połączona z Inżynierskimi Targami Pracy i Przedsiębiorczości

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 21 lutego br. pod numerem tel. 32 237 14 20

Prelegenci


     II edycja Konferencji Edukacja Dualna – EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0, współorganizowana przez Politechnikę Śląską, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Miasto Gliwice odbędzie się 5 marca 2018 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
     Udział w wydarzeniu potwierdził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który objął konferencję patronatem. W tegorocznej edycji udział wezmą także rektorzy wszystkich polskich uczelni technicznych, którzy w tym czasie spotkają się w Gliwicach w ramach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
     Podczas Konferencji Edukacja Dualna – EDUAL prezentowane i dyskutowane będą przykłady edukacji dualnej oraz przykłady różnych działań związanych z taką edukacją w uczelniach polskich. Jedna z sesji poświęcona będzie dobrym praktykom, realizowanym przez naszych partnerów zagranicznych. U progu uchwalenia ustawy o Polskiej Platformie Przyszłości, chcielibyśmy, aby w trakcie konferencji poruszone zostały także tematy dotyczące centrów kompetencji Przemysłu 4.0 oraz kadr, kształconych na potrzeby tych centrów. Ważnym wydarzeniem będzie powołanie, pierwszego w Polsce, Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.
     Konferencja ta, zorganizowana po raz pierwszy w Polsce w 2017r., cieszyła się ogromną popularnością. Udział w niej wzięli przedstawiciele krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego, instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego, a także władze państwowe i samorządowe.


Przykłady kształcenia dualnego na Politechnice Śląskiej

program konferencji9:00 - 10.00 Rejestracja gości

10.00 - 12.00 I sesja – Studia dualne na potrzeby Przemysłu 4.0
 • Sesja plakatowa dotycząca różnych form edukacji dualnej
 • Wystawa prac studenckich kół naukowych Politechniki Śląskiej
10:30 Otwarcie konferencji, przywitanie gości przez:
 • JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Arkadiusza Mężyka
 • Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza
 • Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka
10:40 Wystąpienie Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. dra hab. inż. Tadeusza Słomki
10:45 Wystąpienie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina
11:15 Wystąpienie Jana Filipa Staniłko, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
11:45 Inkubator Liderów Przemysłu 4.0
12:00 Powołanie Śląskiego Centrum Przemysłu 4.0

12.15 Konferencja prasowa

12.30 - 13.15 Przerwa na lunch / Lunch break

13.15 – 14.30 II sesja – Dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej prowadzonej za granicą / Good practices in the field of dual education
 • Educational Center of Industry 4.0 - Hassan Charaf, professor, Budapest University of Technology and Economics
 • Discussion Pannel – science and industry cooperation
 • University and industry cooperation in France, Joanna Lora, Chargée de mission scientifique et universitaire
14.30 - 14.45 Przerwa kawowa / Coffe break

14.45 – 16.00 III sesja – Dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej prowadzonej w Polsce
 • Sieć Akademicka Thales Polska, Andrzej Spis, Piotr Piotrowski
 • Panel dyskusyjny – kształcenie ukierunkowane na praktykę i nowe technologie
 • Andrzej Ambroziak, profesor, Politechnika Wrocławska
16.00 - 17.00 Przerwa kawowa / Coffe break / Sesja networkingowa

KONKURS

Nakręcone miasto

Regulamin konkursu

Załącznik 1 do regulaminu konkursu

ORGANIZATORZY


Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE S.A.) w 2016 po raz drugi z rzędu została uznana przez Financial Times najlepszą specjalną strefą ekonomiczną w Europie. Została także wyróżniona tytułem „Wysoko Rekomendowanej” w kategorii Najlepsze SSE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie. KSSE S.A. zajmuje ponad 2,6 tys. hektarów, na obszarze 45 gmin w województwach śląskim, opolskim i małopolskim. Większość z nich położona jest w pobliżu międzynarodowych korytarzy transportowych: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4.
Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

Patronat honorowy


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo zajmuje się sprawami studentów, uczelni i naukowców, prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.
O przyszłości i podziale środków na naukę współdecyduje środowisko naukowe – agencje takie jak: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Partner konferencji


Logo Gliwic Dwadzieścia lat temu Gliwice były jednym z najbiedniejszych miast dawnego województwa katowickiego. Dziś to jeden z najbogatszych ośrodków miejskich w Polsce. Miasto z sukcesem przeszło przez okres transformacji gospodarczej. Jego wizytówką stała się wykształcona na Politechnice Śląskiej kadra techniczna, potencjał edukacyjny, nowoczesna infrastruktura miejska, sprawny system komunikacyjny, niskie bezrobocie oraz dobrze rozwinięte otoczenie biznesowe. Działające w Gliwicach firmy podbijają krajowy i zagraniczny rynek m.in. w dziedzinie zaawansowanych technologii informatycznych. Powstające tu inwestycje są silnym impulsem do rozwoju lokalnej i regionalnej koniunktury.

Patronaty


Patroni medialni

Kontakt

Wstęp wolny. Informacji na temat wydarzenia udziela Biuro Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej pod nr. tel. 32 237 14 20, oraz mailowo pod adresem ludwina.zukowska@polsl.pl.

Copyright © Politechnika Śląska 2017