O KONFERENCJI


Rektor Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

serdecznie zaprasza na:

Zaproszenie Rektora

V Konferencję

Edukacja Dualna – EDUAL

Inteligentne miasta i mobilność przyszłości


21-22 kwietnia 2021 r.(Konferencja będzie realizowana w trybie zdalnym)

Informacji na temat wydarzenia udziela Biuro Dziekana
Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej
pod numerem tel. 32 603 41 08 lub mailowo edual@polsl.pl

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 20.04.2021 r. poprzez Formularz Rejestracyjny

program konferencji

* program konferencji może ulec zmianie


Transmisja na kanale YouTube:
Transmisja na kanale YouTube - Dzień 1
Transmisja na kanale YouTube - Dzień 2

21 IV 2021 r. (środa)

11.00-11.30 otwarcie konferencji i wystąpienia:
Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Dyrektor NCBiR dr inż. Wojciech Kamieniecki
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dr hab. inż. Robert Tomanek
Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek
Prezydent Katowic dr inż. Marcin Krupa

11.45-12.30 wykład pt. „Inteligentne miasta i mobilność przyszłości” - (ALSTOM)
Część 1: system zarządzania transportem w metropolii oparty o sztuczną inteligencję
Część 2: automatyczne systemy transportowe klasy lekkiego metra dla metropolii

12.45-13.45 panel dyskusyjny „Doświadczenia przemysłu w prowadzeniu studiów dualnych”
Prowadząca: dr inż. Jadwiga Grabowska
Adam Musiał - Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Wacław Szpila - SPM (SISTEMA)
Michał Batko - DB Cargo Polska
Justyna Sikora - Ficomirrors Polska
Artur Pollak - APA Group
Grzegorz Skotnicki - ENITEC
Artur Warmuz - Huta Bankowa

14.00.15.00 panel dyskusyjny „Doświadczenia uczelni w prowadzeniu studiów dualnych”
Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Labisz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak - Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Marcin Barburski - Politechnika Łódzka
Dr Małgorzata Niemiec-Knaś - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
Dr Paweł Zamora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Mgr Paweł Milka - Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych


22 IV 2021 r. (czwartek) – część promocyjna głównie dla uczniów szkół średnich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

09.00-10.00 panel dyskusyjny „Doświadczenia absolwentów i studentów kierunków dualnych”
Prowadzący: dr hab. inż. Janusz Śliwka
Karolina Basiuk, Rafał Żylski - Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej
Rafał Jakubina - Wydział Organizacji i Zarządzania
Szymon Beczała, Bartosz Wojtusik - Wydział Mechaniczny Technologiczny
Piotr Dors, Kamil Mosz - Wydział Elektryczny
Agnieszka Grymuła, Klaudia Zalewska - Wydział Inżynierii Materiałow

10.15-11.00 prezentacja kształcenia na kierunku dualnym Transport Kolejowy (dr hab. inż. Janusz Ćwiek - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej) z udziałem firm:
Sonia Kawalec, Bartosz Urbaniak - Chemet
Karol Trzoński – Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

11.15-12.00 prezentacja kształcenia na kierunku dualnym Mechanika i Budowa Maszyn (dr hab. inż. Janusz Śliwka - Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej) z udziałem firm:
Kinga Banasiak - CMC Commercial Metals Company
Justyna Sikora, Barbara Mitka - Ficomirrors

12.15-13.00 prezentacja kształcenia na kierunku dualnym Inżynieria Materiałowa (dr hab. inż. Magdalena Jabłońska - Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej) z udziałem firm:
Daniel Pieczątkiewicz - Remak-Energomontaż
Marek Uchman - JURGAL
Łukasz Bigus - IPG Photonics

13.15-14.00 prezentacja kształcenia na kierunku dualnym Mechatronika (dr inż. Marcin Szczygieł - Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej) z udziałem firm:
Marek Drewniak - AIUT
Dawid Pura, Adrian Stelmach - AMISTER
Jowita Cisowska-Sochacka, Jan Siwy - ELZAB

14.15-15.00 prezentacja kształcenia na kierunku dualnym Logistyka (dr inż. Jadwiga Grabowska - Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej) z udziałem firm:
Łukasz Jatta - Miebach Consulting
Sabina Milejska - Gefco

Transmisja na kanale YouTube:
Transmisja na kanale YouTube - Dzień 1
Transmisja na kanale YouTube - Dzień 2

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI  Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
 • dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. PŚ – przewodniczący
 • dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Krzysztof Labisz, prof. PŚ
 • dr inż. Krzysztof Krawiec
 • dr inż. Szymon Surma
 • mgr Renata Rajkiewicz

 • Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Janusz Śliwka, prof. PŚ
 • dr inż. Ludwina Żukowska
 • mgr inż. Grzegorz Krawczyk

 • Wydział Inżynierii Materiałowej
 • dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ
 • dr inż. Iwona Bednarczyk

 • Wydział Elektryczny
 • Prof. dr hab. inż. Marian Kampik
 • Dr inż. Marcin Szczygieł

 • Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Dr inż. Jadwiga Grabowska

ORGANIZATORZY


Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. W 2019 roku Politechnika znalazła się w elitarnym gronie laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, co stało się podstawą dla przyznania jej statusu uczelni badawczej. Wyróżnienie to pociąga za sobą uzyskanie znaczącej subwencji, przeznaczonej do rozdysponowana na wiele zadań projakościowych, które zostały przewidziane we wniosku. Beneficjentem planowanych działań będzie cała wspólnota akademicka i otoczeniem społeczno-gospodarcze. Zadania przewidują wiele przedsięwzięć związanych z kształtowaniem pozycji Uczelni na poziomie międzynarodowym, ale także dążą do zapewnienia wsparcia każdej indywidualnej jednostce, w ten sposób dbając o jak najlepsze wykorzystanie jej potencjału. W 2018 r. uczelnia odnotowała najwyższy skok w rankingach wśród uczelni technicznych. Powstała w 1945 roku w najbardziej uprzemysłowionym okręgu w Polsce w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania pełni istotną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w tym regionie. Politechnika Śląska ma w swojej ofercie wiele kierunków studiów, które objęte są patronatem przemysłu, a od trzech lat prowadzi także studia w trybie dualnym.

Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), lider wśród polskich sse, uznana przez FDI Business Financial Times za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie w latach 2015, 2016 i 2017. W raporcie z roku 2018 KSSE uzyskała jedną z najwyższych ocen w zakresie wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z kolei w 2019 r. KSSE zdobyła tytuł najlepszej strefy w Europie i nr 2 na świecie m.in. za nowe inwestycje, transfer technologii, działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i rozwój przemysłu 4.0. KSSE stwarza niepowtarzalne warunki inwestorom, chcącym otwierać swoje fabryki oraz jednostki BPO/R&D w najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie regionie Polski. Katowicka SSE to miejsce funkcjonowania 400 krajowych i międzynarodowych firm. Ich inwestycje w Katowickiej Strefie to ponad 36 mld zł i 80 tys. miejsc pracy. W KSSE działają zarówno duże, znane marki jak Opel Manufacturing Poland, FCA Poland, Mokate, Electrolux, TRW, Magna, czy Żywiec Zdrój, a także mniejsze przedsiębiorstwa i firmy rodzinne, jak Szcześniak Pojazdy Specjalne (samochody dla wojska i straży), czy ZU Rosa (lampy, oświetlenie uliczne). KSSE jest od lat “motorem przemysłu motoryzacyjnego”. Automotive jest branżą szczególnie reprezentowaną w KSSE (ponad 60% wszystkich inwestycji). KSSE utworzyła i aktywnie prowadzi swój flagowy klaster motoryzacyjny Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM), który zrzesza już ponad 130 członków w tym ponad 90 producentów części i komponentów dla motoryzacji. W odpowiedzi na potrzeby kadrowe inwestorów, KSSE angażuje się też w rozwój szkolnictwa branżowego w regionie.


Partnerzy konferencji


Logo Katowic Katowice – miasto, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją.
Katowice dzisiaj, jako stolica prawie 5-milionowego województwa oraz pierwszej w Polsce metropolii, to prężnie rozwijające się miasto. Świadczy o tym sukces gospodarczy, który odniosło dzięki umiejętnemu łączeniu bogactwa dziedzictwa z nowoczesnością, stając się kreatywnym i innowacyjnym ośrodkiem, powstałym na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.
Przejawem tej nowej jakości miasta jest między innymi Strefa Kultury, kontynuująca dobre tradycje usytuowanego w sąsiedztwie Spodka. To zrewitalizowana przestrzeń obejmująca teren dawnej kopalni, gdzie wybudowano trzy okazałe obiekty – siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w którym odbywa się szereg wydarzeń światowego formatu, np. Szczyt Klimatyczny ONZ, kolejne edycje Europejskiego Kongresu Gospodarczego, finały rozgrywek Intel Extreme Masters czy Światowe Forum Miejskie (WUF11), którego gospodarzem Katowice będą w 2022 r.
Tym, co szczególnie wzmocniło pozycję miasta w ostatnich latach, jest również tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki, który przyznano górnośląskiej stolicy w 2015 r. To wyróżnienie wskazało nowe drogi, poszerzyło horyzonty działania, co z przekonaniem wykorzystywane jest podczas realizacji nierzadko bardzo odważnych projektów z różnych dziedzin, nie tylko tych związanych z kulturą.
To przeobrażanie się Katowic w europejską metropolię, nastawioną między innymi na przemysł spotkań, okazało się być słusznym kierunkiem rozwoju. Dziś bowiem miasto nie tylko konkuruje, ale i wygrywa ze znanymi ośrodkami zmagania o organizację prestiżowych przedsięwzięć, w które angażują się przedstawiciele struktur państwowych, świata nauki i biznesu, decydując nierzadko o globalnych rozwiązaniach.
Wizerunek współczesnych Katowic dopełnia fakt, że ponad połowa powierzchni miasta to tereny zielone, po których katowiczanie spacerują, jeżdżą na rowerze, rolkach, pływają kajakiem, pluskają się na wodnym placu zabaw lub spędzają leniwe popołudnie nad wodą.
Będąc świadome swojego sukcesu, Katowice intensyfikują działania, poszukując nowych dziedzin, w których mogłyby zaistnieć, ożywiając tym samym przestrzeń miasta i stwarzając swoim mieszkańcom i gościom jeszcze lepsze warunki do życia i pracy. (zdjęcia Katowic - Radosław Kaźmierczak)

Katowice2


Logo Izby Kolei
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest samorządem gospodarczym skupiającym się na rozwoju i promocji przedsiębiorstw działających w szeroko pojmowanym sektorze transportu szynowego. Została powołana w 1999 roku. Od 20 lat zapewnia firmom członkowskim najlepsze możliwości rozwoju, wiedzę oraz wsparcie. Obecni zrzesza blisko 300 podmiotów związanych m.in. z branżami: kolejową, transportową, energetyczną, telekomunikacyjną, informatyczną, logistyczną i budowlaną. Ponadto współpracuje z ponad 1200 firmami i organizacjami, reprezentującymi różne sektory gospodarki. Swoim członkom, jak i przedsiębiorcom z rynku kolejowego oferuje uczestnictwo w realizowanych projektach oraz usługi doradcze. Dedykowany zestaw narzędzi obejmuje m.in. monitoring rynku, consulting, doradztwo, promocję, dostęp do starannie opracowanych baz danych, szkolenia. Izba doskonale odnajduje się w roli pośrednika w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów pomiędzy firmami a ośrodkami, instytucjami i jednostkami naukowo-badawczymi, organami administracji rządowej i samorządowej, a także innymi podmiotami gospodarczymi.
Polska Izba Kolei jest jednym z największych i najbardziej aktywnych samorządów w kraju. Członkostwo w KIG czy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO to potwierdzenie najwyższych standardów, które przekładają się na indywidualne podejście w relacjach biznesowych. Działalność Izby to także organizacja cyklicznych i tematycznych konferencji branżowych, szkoleń i seminariów; uczestnictwo w najważniejszych targach i wystawach w kraju i za granicą, realizacja misji gospodarczych, a także działalność wydawnicza. Wśród publikacji na uwagę zasługuje Katalog firm – wizytówka firm i najlepsze kompendium wiedzy na temat rynku kolejowego. Z kolei Raport Kolejowy to opiniotwórczy, bezpłatny dwumiesięcznik, który obejmuje pogłębione analizy, zestawienia, wywiady z przedstawicielami rządu, naukowcami, prezesami największych spółek i przedsiębiorstw kolejowych, nie tylko polskich, ale i zagranicznych. Raport ukazuje się nieprzerwanie od 2008 roku, otrzymał patronaty: PKP SA, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, PKP Polskich Linii Kolejowych, a także POLREGIO.


Patronaty


Patroni medialni

Kontakt

Informacji na temat wydarzenia udziela Biuro Dziekana Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej
pod nr. tel. 32 603 41 08, oraz mailowo pod adresem edual@polsl.pl.

Copyright © Politechnika Śląska 2019
Website manager: Grzegorz Krawczyk